Những bài thuốc dân gian chữa bệnh từ cây sài đất

Sài đất – Thường được là húng trám, ngổ núi, cúc nháp, cúc giáp, hoa múc... thuộc họ cúc. Đây là loại cây mọc hoang và được trồng làm thuốc. Từ xưa đến nay, ông cha ta thường dùng cây...